Home

Heutink & Honnef, Instituut voor Psychodiagnostiek, is opgericht door M.H. (Martin) Heutink en J.P. (Peter) Honnef. Beiden hebben een jarenlange ervaring met het verrichten van diagnostisch onderzoek en het uitvoeren van psychologische behandeltrajecten.

Wij verrichten expertise onderzoeken op aanvraag van artsen, zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, wanneer bij hen de behoefte bestaat om expertise onderzoek bij de afweging met betrekking tot inzet voor arbeid te betrekken. Het gaat hierbij dan om een psychologische en/of psychiatrische vraagstelling omtrent iemands beroepsmatig functioneren. Wij zijn onafhankelijk in de zin dat wij geen belangen hebben bij de uitkomsten van onze onderzoeken.

Ons team van psychiaters, (GZ-) psychologen, psychotherapeuten en psychologisch- en psychodiagnostisch medewerkers levert graag een bijdrage aan besluitvormingsprocessen rondom inzetbaarheid voor arbeid.

KvK nummer: 69643717
Rek. NL 82 INGB 0007 5124 55