Procedure

Aanmelding
Nadat u zelf of uw verwijzer zich bij ons heeft gemeld en wanneer de precieze onderzoeksvraag ons duidelijk is zal onze secretaresse telefonisch contact met u opnemen om één of meerdere afspraken met u in te plannen. U ontvangt hierna per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraken en de adresgegevens van de locaties waarop de afspraken plaatsvinden.

De afspraken
Het is belangrijk om op de dag van uw afspraak op tijd aanwezig te zijn. Wanneer u niet goed uitgerust bent kan dit uw prestaties drukken. Vergeet niet om uw leesbril of gehoorapparaat mee te nemen wanneer u deze nodig heeft.

  • Uw eerste afspraak vindt altijd plaats met één van onze psychologen of psychologisch medewerkers. In dit gesprek worden uw klachten en uw achtergrond met besproken. Deze afspraak zal circa 1½ uur in beslag nemen.
  • Tijdens uw tweede en soms ook derde afspraak zullen psychologische testen afgenomen worden. Voor een intelligentieonderzoek dient u er rekening mee te houden dat dit ongeveer 2 uur tijd in beslag kan nemen. Andere onderzoeksafspraken zullen tussen de 1 à 2½ uur in beslag nemen.
  • Ook zult u een consult hebben met een psychiater. Deze afspraak zal een uur in beslag nemen.
  • Een conceptversie van de rapportage zal aan u worden toegestuurd tezamen met een uitnodiging om de onderzoeksbevindingen met u te bespreken in een adviesgesprek. In dit gesprek kunt u met uw vragen en opmerkingen over de rapportage bij ons terecht. Tenslotte zullen wij vragen of uw akkoord gaat met het versturen van de rapportage aan de opdrachtgever.

Rapportage aan de opdrachtgever
Zonder uw expliciete schriftelijke toestemming zullen wij geen rapportage uitbrengen aan derden. Mocht u nog aanvullingen of wijzigingen willen opnemen in de rapportage dan is dat uiteraard mogelijk wanneer deze geen inbreuk doen op de onderzoeksresultaten.