Soorten onderzoek

U kunt bij ons terecht voor psychodiagnostisch onderzoek. De opzet en omvang van een onderzoek zijn uiteraard afhankelijk van het doel van het onderzoek. Afhankelijk van de vraag die in uw geval beantwoord moet worden zal bepaald worden uit welke onderdelen het testprogramma in uw geval zal bestaan.

Psychodiagnostisch onderzoek is onder te verdelen in vier verschillende hoofdcategorieën:

  • Persoonlijkheidsonderzoek
   Met behulp van persoonlijkheidsonderzoek worden aspecten van uw karakter in kaart gebracht en kan inzicht worden gecreëerd in de aard en achtergrond van uw psychisch en sociaal functioneren. Er vindt een gesprek plaats met een psychiater en met een psycholoog. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten.
  • Intelligentieonderzoek
   Intelligentieonderzoek geeft informatie over iemands intellectuele vermogens en daarmee over het algemeen cognitief functioneren. Een intelligentieonderzoek bestaat uit verschillende soorten testen die een beroep doen op verschillende kanten van uw capaciteiten. U kunt  hierbij denken aan uw algemene kennisniveau, ruimtelijk inzicht, de geheugenfunctie en uw concentratievermogen. Het intelligentieonderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
  • Neuropsychologisch onderzoek
   Met neuropsychologisch onderzoek kunnen we informatie geven over cognitieve klachten, zoals concentratieproblemen en geheugenklachten. Hiervoor kan een aantal testen worden afgenomen. Deze testen meten onder andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en planning. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
  • Klachtgericht onderzoek
   Hierbij staat de vraag centraal of bij u sprake is van een specifiek psychiatrisch klachtenbeeld. U kunt hierbij denken aan depressie, een angststoornis of bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis of AD(H)D.

Eén of meerdere elementen van deze vier onderzoeksvormen kunnen – afhankelijk van de vraagstelling – deel uitmaken van een psychologisch onderzoek.
Specifieke deskundigheid is aanwezig op het gebied van onderzoek naar kenmerken naar autisme, AD(H)D en persoonlijkheidsproblematiek.