Heutink en Honnef

Drs. M.H. (Martin) Heutink (1956)
Na een opleiding PABO werkte de heer Heutink enkele jaren als leerkracht binnen het basisonderwijs. In die periode rondde hij de studies Pedagogiek (KU-Nijmegen) en Onderwijskunde (KU-Nijmegen/RU-Groningen) af. Tijdens zijn werkzaamheden als onderwijskundige studeerde hij Klinische Psychologie (RU-Groningen).

De heer Heutink was vervolgens enkele jaren werkzaam binnen de ambulante volwassenen psychiatrie bij een GGZ instelling waar hij zich bezighield met behandeling en diagnostiek bij mensen met uiteenlopende problematiek. In deze periode volgde hij een opleiding tot seksuoloog.

Sinds 2000 werkt de heer Heutink als zelfstandig GZ-psycholoog binnen zijn Praktijk voor Psychologische Hulpverlening in Delden. In deze periode was hij onder meer als psycholoog werkzaam bij het Instituut Ten Kate & Kouwenhoven waar hij psychodiagnostisch onderzoek verrichtte voor Arbodiensten en UWV. Vanaf 2015 maakt Praktijk voor Psychologische Hulpverlening deel uit van het Psychologencollectief Twente.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: BIG registratie GZ-psycholoog)
Lid van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Drs. J.P. (Peter) Honnef (1967)
Na een studie Sociale- en Organisatiepsychologie (1996) werkte de heer Honnef als freelance docent voor de Universiteit Utrecht en als coach binnen de re-integratie begeleiding en volgde hij in deeltijd de studie Klinische- en Gezondheidspsychologie.
Na werkzaam geweest te zijn binnen de arbodienstverlening is hij binnen de ambulante volwassenen psychiatrie bij een GGZ instelling gaan werken. Hier hield hij zich bezig met de behandeling en diagnostiek van mensen met bijvoorbeeld angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en schizofrenie. In 2004 rondde de heer Honnef het opleidingstraject tot gedragstherapeut (VGCt) af. In deze periode heeft hij zich ook gespecialiseerd in het verrichten van – en het geven van supervisie over – diagnostiek van persoonlijkheidsproblematiek, AD(H)D en autisme spectrum problematiek. In 2009 heeft de heer Honnef zijn opleiding tot gezondheidszorg psycholoog afgerond.

In 2009 is Psychologiepraktijk Honnef in Twente gevestigd. Tot 2017 heeft deze onder andere praktijk gehouden bij GGZ Oost Nederland (GGZON) in Oldenzaal. Hier bood de heer Honnef psychologische behandeling in het kader van de Gespecialiseerde GGZ en verrichte hij psychologisch onderzoek. Tevens superviseerde hij ook hier (GZ-) psychologen in opleiding over psychodiagnostische werkzaamheden. In 2015 heeft de heer Honnef zijn opleiding tot psychotherapeut afgerond.

Sinds 2015 is Psychologiepraktijk Honnef verbonden aan Psychologencollectief Twente. Vanaf 2017 is Psychologiepraktijk Honnef gevestigd binnen Ten Kate Kouwenhoven; een zelfstandig gevestigde praktijk voor specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Gezondheidszorg psycholoog (BIG registratie: BIG registratie GZ-psycholoog)
Psychotherapeut (BIG registratie: BIG registratie psychotherapeut)
Cognitief gedragstherapeut VGCt®
Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)