Team

Bij de onderzoeken die wij verrichten kunnen wij, afhankelijk van het type onderzoek, gebruik maken van de kennis en inzet van verschillende disciplines. Ons team bestaat uit GZ-psychologen, psychiaters, psychodiagnostisch medewerkers, psychologisch medewerkers en psychotherapeuten.