Soorten onderzoek

U kunt naar ons verwijzen wanneer u bij uw besluitvorming vragen heeft over de aard van de problematiek en belastbaarheid van uw cliënt.

Het onderzoeksaanbod bestaat uit de vier verschillende, onderstaande, categorieën. Een of meerdere elementen van deze vier onderzoeksvormen kunnen deel uitmaken van het onderzoek. De aard en omvang van het onderzoek is uiteraard afhankelijk van uw vraagstelling. Voorafgaand aan het onderzoek zullen wij hierover met u afstemmen.

  • Persoonlijkheidsonderzoek
   Door persoonlijkheidsonderzoek worden psychische of psychiatrische klachten zichtbaar gemaakt. Er vindt een gesprek plaats met een psychiater en met een psycholoog. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten.
  • Intelligentieonderzoek
   Intelligentieonderzoek geeft informatie over iemands intellectuele vermogens en daarmee over het algemeen cognitief functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
  • Neuropsychologisch onderzoek
   Neuropsychologisch onderzoek geeft informatie over het algemeen cognitief functioneren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog of psychologisch assistent.
  • Klachtgericht onderzoek
   Hierbij staat de vraag centraal of bij u sprake is van een specifiek psychiatrisch klachtenbeeld. U kunt hierbij denken aan depressie, een angststoornis of bijvoorbeeld een autisme spectrumstoornis of AD(H)D.